ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ประวัติและวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี


 

1. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ประวัติ | วิสัยทัศน์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช

ประวัติและวิสัยทัศน์

3. รองศาสตราจารย์สน สีมาตัง

ประวัติ | วิสัยทัศน์ | Policy Chart

4. รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

ประวัติ | วิสัยทัศน์

5. ดร.อุทิส ศิริวรรณ

ประวัติ | วิสัยทัศน์

 
  url: http://www.nomination.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook