ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มหาวิทยาลัยศิลปากรบรรลุผลสำเร็จด้านศิลปะจากการประชุมที่ญี่ปุ่น


  มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เน้นย้ำบทบาทของความเป็นผู้นำสถาบันอุดมศึกษาในสาขาศิลปะของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติด้านศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชีย หรือ “Geidai Arts Summit” ร่วมกับสถาบันศิลปะชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียอื่นๆ อีกจำนวน 30 แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องโอกาสครบรอบ 125 ปี ของมหาวิทยาลัย Tokyo University of the Arts มหาวิทยาลัยแห่งชาติในสาขาศิลปะและดนตรีที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2555 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์เป็นคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเข้าร่วมการสัมมนาฯดังกล่าว อ่านเพิ่มเติม  
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook