ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๕


  ภาพบรรยากาศ ที่สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้การอนุมัติจากคณะเภสัชศาสตร์ ให้ดำเนินกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี ๒๕๕๕ โดยแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของการทำงาน เช่น สิทธิ์ของการลาต่าง ๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานการทดลองปฏิบัติงาน และสิทธิประโยชน์ของตน ก่อนจบกิจกรรมทางฝ่ายคณะผู้บริหารได้ย้ำสำหรับบุคลากรใหม่ “ ขอให้ทำงานอย่างมีความสุข และมีสติ” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมนตรี พจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook