ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


งานเลี้ยงน้ำชา แสดงความยินดี “ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์”


  ภาพบรรยากาศ ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นของภูมิภาคเอเชีย เป็นประกาศเกียรติคุณจากสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย ( Federation of Asian Pharmaceutical Associations) ในสาขาการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ( Pharmaceutical Research) โดยได้เดินทางเข้ารับรางวัลเภสัชกรดีเด่นของภูมิภาคเอเชีย (๒๐๑๒ FAPA ISHIDATE AWARD) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย คณบดีได้เชิญบุคลากรในคณะฯ ร่วมรับประทานอาหารว่าง พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแด่ ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมมนตรี พจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook