ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๑


  ภาพบรรยากาศ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตของตนเองเพื่อให้มีสมาธิ และเกิดปัญญาตามหลักและวิธีการของศาสนาพุทธ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตให้เป็นสมาธิของนักศึกษา เริ่มด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โดย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา สุวรรณกุล ต่อด้วยการฟังธรรม นั่งสมาธิ โดย วิทยากรวัดสุนันทวนาราม รับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก, ธรรมบรรยายอรหันต์พลิกฝ่ามือ และ ๓๑ ภพภูมิ โดยอาจารย์วรากร ไรวา, พระอาจารย์เปี๊ยก (ศาสตราจารย์ นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา), พิธีกตัญญู และปิดท้ายกับสรุปการเข้าร่วมโครงการก่อนเดินทางกลับ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วัดสุนันทวนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook