ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการการจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


  ภาพบรรยากาศ ของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์และผู้สนใจ จำนวน ๔๕ คน ร่วมเดินทางประกอบกิจกรรมโครงการ การจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน (Check Cam) เป็นการสร้างสิ่งก่อสร้าง ขวางหรือกั้นทางน้ำ ลำห้วย ลำธารขนาดเล็ก บริเวณที่เป็นป่าต้นน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเพื่อกักตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมลำน้ำตอนล่าง ชะลอการไหลของน้ำ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นป่า โดยสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส) จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสายสนับสนุนในกิจกรรม “ทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน” โดยคุณวารุณี ดอกไม้งาม หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในครั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook