ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ กรรมการผู้จัดการบริษัทอำพลฟูดส์ฯ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ใน รายการ Voice TV


  ภาพบรรยากาศ ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ทำการบันทึกเทปสัมภาษณ์ร่วมกับนาย เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด เกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือทางวิชาการฯ (MOU) ในการสนับสนุนและต่อยอดงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เน้นส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ สามารถผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นการนำความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ในรายการ Market Place CEO Voice เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องบันทึกเทปรายการฯ กรุงเทพมหานคร โดยออกอากาศทางช่อง Voice TV (ช่อง ๖๗) ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง facebook คณะเภสัชศาสตร์ มศก.

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook