ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ได้รับพิจารณาให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)


 

aripiprazol

aripiprazol krka aripiprazolbivir.website aripiprazol abilify
นายกฤษดา ไพรวรรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ประิเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ ได้เข้ารับเกียรติบัติในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2555 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

 
  url: http://www.arts.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook