ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักศึกษาเก่าดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ ประจำปี 2555


  ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2555 นักศึกษาเก่า คณะอักษรศาสตร์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน รายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นมีดังนี้

1. นายพันศักดิ์ อ่อนดีกุล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
2. นางพรพิมล เพชรกุล ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
3. นางจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม

 
  url: http://www.arts.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook