ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณบดีคณะอักษรศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์วิชัย ศรีคำ


 

คณบดีคณะอักษรศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์วิชัย ศรีคำ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง อ.36-203 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 
  url: http://www.arts.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook