ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


แสดงความยินดี 2 ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ : วิโชค มุกดามณี และเข็มรัตน์ กองสุข


 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ 2 ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์อาวุโสจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2555 ได้แก่ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) และ รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook