ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อาจารย์ มศก. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อสานสัมพันธ์สู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน


  อาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเชิญจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกับศิลปินในเอเซีย เพื่อเข้าร่วมในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่ 27 ( 27th Asian International Art Exhibition /AIAE) โดยกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556 นี้ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชียในครั้งนี้ ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกและมีศิลปินรับเชิญจำนวนทั้งสิ้น 21 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกของ AIAE จำนวน 13 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มองโกเลีย จีน ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย และศิลปินจากอีก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา อินเดีย อิหร่าน บูรไน ปากีสถาน และบังคลาเทศ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 10 -17 มกราคม 2556 นอกจากนี้ ทั้งศิลปินไทยและศิลปินจากเอเชียยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมศิลปะอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติในเอเชีย อาทิ การเสวนาวิชาการ (Art Forum) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อป( Asian Artists Workshop) และการทัศนศึกษาหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ร่วมกัน

ทั้งนี้ อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่เข้าร่วม Workshop ในครั้งนี้ ล้วนเป็นอาจารย์อาวุโสระดับชั้นนำของประเทศไทย อาทิ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ( รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) และรองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข (คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินต่างชาติ พร้อมทั้งเรียนรู้รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน กระบวนการคิด เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ยนมุมมอง รวมทั้งถ่ายทอดแนวความคิดของศิลปินแต่ละคนอย่างเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบที่หลากหลาย เกิดคุณค่าต่อสังคมไทยและเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปินไทยสู่เวทีนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของประเทศเข้าร่วมกิจกรรม Asain Artists Workshop อีกหลายท่าน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศาสตราจารย์เดชา วราชุนถวัลย์ ดัชนี กมล ทัศนาญชลี นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน ธงชัย รักปทุม เป็นต้น

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook