ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๘ ท่าน พร้อมด้วยบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) และ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ) ให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ จากนั้นเป็นการบรรยาย ในหัวข้อ “Exchange and Experience on Management of Pharmaceutical Practice” ณ ห้องประชุม มนตรีพจนกิจ และในช่วงของวันถัดไปจะเป็นการนำคณะเจ้าที่ฯ จากเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และตึกอาคารต่าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จากนั้น ได้พาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลหัวยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในด้านระบบและกระบวนการการผลิตสมุนไพร พร้อมกับชมการสาธิต ณ สถานปฏิบัติการการนวดแผนไทย เป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมแก่คณะเจ้าหน้าที่ฯ ก่อนเดินทางกลับ

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook