ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการเดินวิ่งการกุศล ทับแก้ว มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๒


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาทุกชั้นปี จัดโครงการเดินวิ่งการกุศล ทับแก้วมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ครั้งที่ ๑๒ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายนิมิต จันทน์วิมล) กล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวชมนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้จัดโครงการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ เป็นหน้าเป็นตาให้แก่จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหาของคณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ให้การต้อนรับและอยู่ร่วมกิจกรรมจนแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา และสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook