ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนาม MOA กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 9.00 – 11.30 น.ณ ห้องประชุม มนตรีพจนกิจ Professor Yasushi Arano Dean of Graduate School of Pharmaceutical Sciences and Professor Tomoko Yamamoto Dean of Graduate School of Medical & Pharmaceutical Sciences พร้อมด้วย Professor Toshihiko Toida and Professor Atsushi Nishida จากมหาวิทยาลัยชิบะ จากประเทศญีปุ่น ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “Memorandum of Agreement” [MOA] กับ ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนฝ่ายประสานงานดำเนินการ ให้การต้อนรับ ตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ข้อสรุปร่วมกันทั้งสองฝ่าย จากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น Pharmaceutical Chemistry and Natural Products, Biopharmaceutical Sciences and Pharmaceutical Technology / Pharmaceutical Engineering. พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเดินทางกลับ

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook