ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


๘๔ ปี ชาตกาล ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมการทำบุญครบรอบ ๘๔ ปี ภก.รศ.ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) เป็นประธานในพิธีดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อทิเช่น ใส่บาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พร้อมพิธีทางศาสนา ณ ห้อง ๑๑๐-๑๑๑ (ห้องไภสัชสรรพศิลป์) จากนั้นเป็นการนำถวายภัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมบุคลากรคณะฯร่วมถวายเครื่องไทยทาน รับพร และในเวลา ๑๒.๐๐ น. บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ร่วมรับประทานอาหาร ณ ลานกลางคณะ ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook