ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ติดต่อขอรับไฟล์ นามบัตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร


  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการออกแบบนามบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ และเพื่อให้การจัดทำนามบัตรผู้บริหารของคณะวิชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีรูปเดียวกัน ในการนี้ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจึงขอแจ้งรายละเอียดในการขอรับไฟล์นามบัตรดังกล่าว ดังนี้

- คณะวิชาหรือหน่วยงานภายในวังท่าพระ และตลิ่งชัน ติดต่อที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โทร.028497539 E-mail: su-pr@su.ac.th

- คณะวิชาหรือหน่วยงานภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ติดต่อที่ งานประชาสัมพันธ์ กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร.034-242649 E-mail: pr.su.sc@msn.com

-คณะวิชาหรือหน่วยงานภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ติดต่อได้ที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โทร.032-594109 E-mail: saard@su.ac.th

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook