ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักถ่ายภาพชาวพม่าคว้ารางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เปลี่ยน”


  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ จัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “เปลี่ยน” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์งานศิลปะทางด้านการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของศิลปะแขนงหนึ่งในปัจจุบันที่เติบโตไปตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี ตลอดจนยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยเพื่อพัฒนาให้เป็นระดับสากล

ในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก จำนวน 474 คน ผลงานทั้งสิ้น 1,657 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วย ศิลปิน นักถ่ายภาพชั้นนำชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนนักวิจารณ์ศิลปะ ได้แก่ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง นิติกร กรัยวิเชียร ธวัชชัย สมคง นภดล โชตะสิริ ดาว วาสิกศิริ กนก สุริยสัตย์ ราฟ ทูเท็น และสตีเฟน เพ็ตติฟอร์ ได้ตัดสินผลงานร่วมแสดงทั้งสิ้น จำนวน 120 ชิ้น มีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เป็นของนักถ่ายภาพชาวพม่า Mr. Kyaw Kyaw Winn อายุ 35 ปี เป็นนักถ่ายภาพมากความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายภาพที่มีมุมมองเป็นของตนเอง และมีชื่อเสียงในระดับชั้นนำของประเทศพม่า เคยได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติถึง 500 รางวัล สามารถคว้าเงินรางวัล 80,000 บาท จากผลงานภาพถ่ายชื่อ “ 2 Groups and 1 ” อ่านเพิ่มเติม

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook