ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดงาน 70 ปี ร่วมใจสู่อาเซียน (ASEAN Cultural Days)


  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “70 ปี ร่วมใจสู่อาเซียน” (ASEAN Cultural Days) ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ อาคาร กสท. โทรคมนาคม เขตบางรัก กรุงเทพฯ จัดโดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2556 มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษา วัฒนธรรมของประเทศในแถบอาเซียน การบรรยายวิชาการ เรื่อง มุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรมประจำชาติอาเซียน” วิทยากรโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวที เช่น การแสดงจากสถานทูตลาว ระบำอาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่นับว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ คือการประกวด Miss ASEAN Silpakorn 2013 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรสนใจเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 21 คน ซึ่งคณะกรรมกรพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ได้ดำเนินการตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

MISS ASEAN SILPAKORN 2013 ได้แก่ นางสาวรภิณญา ละครจันทร์ หรือ น้องปลา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์

รองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววิรัลพัชร ธนันประดิษฐ์กุล หรือ น้องพั้นซ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี

รองอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวฐิติรัตน์ ตั้งวิฑูรย์ หรือ น้องยุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์

Miss Popularity ได้แก่ นางสาวปริยาภัทร สุวรรณนิกบะ หรือ น้องนายน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ

 
  url: http://www.photo.su.ac.th/70th/index.html  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook