ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


แถลงข่าวการประกวดรางวัลร้านค้าต้นแบบแห่งปี 2556


  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจาก Free – e – magazine จัดการแถลงข่าวการประกวดรางวัลร้านค้าต้นแบบแห่งปี 2556 และเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว อาทิ ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณสมจิตร ลิขิตสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัทแฟรนไชส์โฟกัส จำกัด ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

อนึ่ง การจัดการประกวดรางวัลร้านค้าต้นแบบแห่งปี 2556 (TSDA – Thai Shop Design Awards) มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อร่วมเป็นกิจกรรมหลักสำคัญในวันดังกล่าว ในการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาญาณด้านการพานิชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อแสดงภูมิปัญญางานออกแบบร้านค้าต้นแบบของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการสะท้อนอัตลักษณ์ทางธุรกิจผ่านการตกแต่งร้านค้า และเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้การออกแบบตกแต่งร้านค้า แนวคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของการออกแบบร้านค้าไทย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในธุรกิจการค้า และการออกแบบในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าธุรกิจขนาดย่อมของไทยภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความสำเร็จและก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับโลก อีกทั้งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนของคณะมัณฑนศิลป์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

 
  url: http://www.su.ac.th1  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook