ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


The Loft by Jack


 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวทวีวรรณ อินดา นำบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในการเปิดร้านใหม่ ของร้าน "The Loft by jack" โดยทางร้านมีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าเเวะชิมและอุดหนุนกันได้ ณ บริเวณอาคาร ส่วนปาฐอาศรม ชั้น ๑ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook