ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


อาจารย์คณะเภสัชฯ ศิลปากร เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิโทเรฯ


 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ( ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ภก.รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในโอกาสที่เข้ารับ รางวัลเงินทุน ช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) Thailand Toray Science Foundation เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ กรุงเทพมหานคร

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook