ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการภาษามือสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ


 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และชมรมภาษามือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการภาษามือสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ เพื่อให้ความรู้ด้านการระวังรักษาสุขภาพ พร้อมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ให้นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ภก.อ.ดร.ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง (ภญ.ผศ.จันทนา เวสพันธ์) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานโครงการฯในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook