ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณาจารย์เภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยประเภทผลงานวิจัยดีเด่น และประเภทผลงานวิจัยดี


 

คณะเภสัชศาสตร์ฯ ขอชื่นชมและแสดงความขอบคุณแก่คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประเภทผลงานวิจัยดีเด่น และ ประเภทผลงานวิจัยดี โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล โดย ภญ.รศ.ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ พร้อมด้วย ภก.รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ ได้รับรางวัลประเภทผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง “ผลของสารพอลิเอทิลิน ไกลคอลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของฟิล์มเชลแล็ก” และ ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คว้ารางวัลประเภทผลงานวิจัยดี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง “ทางเลือกใหม่ของการวิเคราะห์ยาซึ่งปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยผู้วิจัยทุกท่านจะเข้ารับมอบรางวัลจากกำหนดการที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เรียนแจ้งให้ได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิชา

ติดตามรายละเอียดบทความได้ทาง www.pharm.su.ac.th

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook