ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


"คณะเภสัชศาสตร์ มศก.จัดเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖"


 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินกิจกรรมการจัดโครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ มีการบรรยายพิเศษโดย คุณสุกัญญา ศรีธนวิบุญชัย จากบริษัท อดินพ จำกัด ในหัวข้อ Evolution of Polymer ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ “ชลอ โสฬสจินดา” อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook