ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ความรู้เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น


 

ภาพบรรยากาศ ของงานบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ความรู้เรื่องยาและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ระยะที่ ๑” เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานและโรคความดัน ตลอดจนการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น ของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ตระหนักถึงสุขภาพ และการดูแลใส่ใจในการป้องกันโรคต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook