ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


 

ภาพบรรยากาศ ของคณาจารย์ นักศึกษา พร้อมบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสที่ชมรมพุทธฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการเพื่อให้บุคลากร นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้สนใจ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อบูชาพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นการเติมพลังให้กับจิตวิญญาณ การลองใช้ชีวิตหาความสงบให้กับตัวเอง หลังจากที่ปฏิบัติงานกันอย่างคร่ำเคร่งมาตลอดระยะเวลาหนึ่ง โดยกิจกรรมการปฏิบัติ จะสวดมนต์ทำวัตรเช้า, วัตรเย็น สวดมนต์ภาวนาเจริญสติ, การเดินจงกรม และนั่งสมาธิ วิปัสนากรรมฐาน โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ดร.อมรา มลิลา นำปฏิบัติและแสดงธรรม ระหว่างวันอังคารที่ ๒๖ – วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ เรือนรับรอง (เรือนกระจก) และ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook