ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์


 

ภาพบรรยากาศ ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะฯ (ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย) อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระและให้บุคลากรคณะฯ เข้ารับพรปีใหม่ หลังเสร็จสิ้นพิธีการ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับประทานอาหารว่าง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ (๑๑๐-๑๑๑) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook