ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ ฯ ขอร่วมอนุโมทนาในการอุปสมบทของนายณัฏฐวี บุญเต็ม


 

ภาพบรรยากาศการอุปสมบทของนายณัฏฐวี บุญเต็ม บุคลกรคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งคณะฯ ขออนุโมทนากับครอบครัวบุญเต็ม และเป็นส่วนร่วมในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาให้บุคลากรในสังกัดลาอุปสมบท เพื่อได้ศึกษาธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้แก่ตนเองและบิดา มารดา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดดอนกระเบื้อง ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook