ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


บุคลากรเภสัชฯ เจ๋ง คว้าเหรียญทอง,เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปาร


 

นายสัญชัย รัตนอารี นักวิชการศึกษาชำนาญการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้าเหรียญรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) กีฬาแบดมินตัน ประเภทบุคคลชายคู่ ๔๐ ปี และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ (เหรียญเงิน) ประเภทบุคคลชายคู่ ๓๕ ปี ให้กับทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ นางสาวดวงกมล ทองศิริ นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นอีกหนึ่งบุคลากรจากคณะฯ ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัล โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทองแดง) ประเภททีม กีฬาเทนนิส จากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ “บางแสนเกมส์” โดยมีนักกีฬา ที่เป็นบุคลากรชาวอุดมศึกษาจากทุกสถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา พร้อมนี้ท่านคณบดีได้กล่าวชื่นชม ในนามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯและขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาในประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี”

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook