ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการสืบสานรักษา : ยาไทย วิถีไทย


 

ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสืบสานรักษา : ยาไทย วิถีไทย เพื่อให้บุคลากรและผู้ทำงานด้านสาธารณสุข อาจารย์ นักวิชาการที่สอนด้านสาธาณสุข และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับฟังประสบการณ์เชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วย อาทิ การรักษาผู้ป่วยงูพิษกัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็ง ตับแข็ง สะเก็ดเงิน ด้วยองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ที่มีการบูรณาการให้เหมาะสมกับระบบสาธารณสุขไทย" เพื่อเพิ่มประสบการณ์การรักษาด้วยยาไทย และตามวิถีไทย โดยทรัพยากรในประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่ออการรักษาด้วยยาไทยและวิถีไทย จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของประสิทธิภาพการรักษา โดย ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องชลอ โสฬสจินดา ชั้น ๑ อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook