ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และ วังท่าพระ


 

เมื่อวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2556 หน่วยอนามัย งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี และ วังท่าพระ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักและเห็นความสำคัญในการตรวจสอบสภาพร่างกาย เพื่อให้ทราบว่ามีสุขภาพดี หรือบกพร่อง เป็นวิธีการค้นหาโรคและความผิดปรกติซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายที่ดูเสมือนแข็งแรง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมตรวจสุขภาพทั้งหมด 390 คน

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook