ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น


  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุพงศ์ ทวยนาค นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น JENESYS ๒.๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในสาขา Economic & Social Science ณ ประเทศญี่ปุ่น  
  url: http://www.educ.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook