ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะจิตกรรมฯและคณะมัณฑนศิลป์ ลงนาม MOU ร่วมกับ Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น


  มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนาม MOU ร่วมกับ Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ กับคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2556

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook