ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ตัวแทนตระกูลศิลปี บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท


 

มหาวิทยาลัยศิลปากรขอขอบคุณ คุณมานพ ศิลปี ทายาทพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ ร่วมกับตัวแทนตระกูลศิลปี ที่ได้บริจาคเงินกองทุนเพิ่มเติมในนาม "กองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์" ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมีรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook