ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล Gold Award


  จากการจัดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) เมื่อวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณทีมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 
  url: http://www.surdi.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook