ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


เปิดรับจองตราไปรษณียากรที่ระลึก 70 ปี


  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมฉลองเนื่องในวาระพิเศษดังกล่าว โดยความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยนำผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์โดยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปีพุทธศักราช 2554 และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร มาจัดทำเป็นตราไปรษณียากรที่ระลึก เพื่อให้ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีไว้สะสมเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานเป็น "พระพิฆเนศวร" เทพแห่งความสำเร็จ เป็นผลงานประเภทลายเส้น และประเภทประติมากรรม โดยจัดทำรูปแบบรวมกันเป็นชุด (Folder)

ตราไปรษณียากรที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ชุด ประกอบด้วย

การสั่งจอง

- จองด้วยตนเอง

- กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

- งานคลัง กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

- งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

- จองโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมค่าจัดส่ง 50 บาท

ชื่อบัญชี "ตราไปรษณียากรที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร"
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ บัญชีเลขที่ 058 - 0 - 30632 - 1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์ บัญชีเลขที่ 753 - 2 - 36199 - 5

*** หมายเหตุ : เมื่อท่านโอนเงิน พร้อมค่าจัดส่ง เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาส่งสลิปใบโอนเงินมาที่หมายเลขโทรสาร 0 2849 7539 / 0 2849 7527 หรือส่งมาที่ e-mail : stamp-su@su.ac.th

• จองผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.stamp.su.ac.th

ใบสั่งจอง

 
  url: http://www.stamp.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook