ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ประกาศผลงานวรรณกรรมรางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2556


  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศผลการวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” ประจำปี 2556 2556 เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีชาตกาลพระยาอนุมานราชธน และเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร การจัดการประกวดครั้งนี้เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและรำลึกถึงพระยาอนุมานราชธนปราชญ์แห่งสยาม ผู้อำนวยการ (อธิการบดี ) คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร

การประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เป็นกิจกรรมหลักในการจัดงานวันพระยาอนุมานราชธน ซึ่งเป็นปีที่สองที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้น โดยแบ่งผลงานที่เข้าประกวดเป็น 3 ประเภท คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้ดำเนินการตัดสินผลงานให้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ดังนี้

ประเภทหนังสือแปลดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

หนังสือแปลเรื่อง "ไร้เกียรติยศ" แปลโดย ขจรจันทร์ (นางอายุรี ชีวรุโณทัย) จากต้นฉบับเรื่อง "Disgrace" ของ J.M. Coetzee จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เอโนเวล (ในเครือนานมีบุ๊คส์)

ประเภทการเขียนเรื่องสั้น (ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

นางสาวหัสภพ ตั้งมหาเมฆ ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานการเขียนเรื่องสั้น เรื่อง “นิรมิต”

- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

นายอนุรักษ์ เม่นหรุ่ม ระดับปริญญาตรี มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ผลงานการเขียนเรื่องสั้น เรื่อง “น้ำตาเรารินหลั่งจากแผลของโลก”

นางสาวศิรดา จาติกวณิช ระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานการเขียนเรื่องสั้น เรื่อง “มนุษย์ถ้ำกับรุ้งกินน้ำ”

ประเภทการแปลเรื่องสั้น (ประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

นางสาวศุนิษา เทพธารากุลการ ระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานการแปลเรื่องสั้น เรื่อง “ฟันของทวด”

- รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

นางสาวศิรดา จาติกวณิช ระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานการแปลเรื่องสั้น เรื่อง “ปู่ทวดกับฟัน”

นายอธิษฐ์ อนุชปรีชา ระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงานการแปลเรื่องสั้น เรื่อง “ฟันของปู่ทวด”

สำหรับการจัดงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2556 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดนอกจากนี้งานจะมีการเสวนา “พบนักเขียนและนักแปลที่ได้รับรางวัลจากการประกวด” การเสวนา หัวข้อ “พระยาอนุมานราชธนกับรามายณะ” การแสดง การจำหน่ายหนังสือเก่า

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook