ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


หนึ่งทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ถิ่นกำเนิด” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2557


  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ จัดโครงการหนึ่งทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2557 หัวข้อ “ถิ่นกำเนิด” กำหนดส่งผลงานภาพถ่ายระหว่างวันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2556

ขอเชิญนักถ่ายภาพชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลงานภาพถ่ายทั้งฟิล์มสี ขาวดำ หรือดิจิตอล เข้าประกวดโดยมีรางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกฯ

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกฯ

รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกฯ

รางวัลสมทบ รางวัล Epson Awards จำนวน 4 รางวัล (เฉพาะนักถ่ายภาพชาวไทย)

- รางวัล Epson Award อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล : เครื่องพริ้นเตอร์ Epson Stylus Photo รุ่น 1390 มูลค่า 16,900 บาท และเครื่องสแกนเนอร์ Epson Perfection V370 มูลค่า 6,900 บาท

- รางวัล Epson Awards รองชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล : เครื่องพริ้นเตอร์ Epson รุ่น L 800 มูลค่า 9,900 บาท

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด

- ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2556

ส่งถึง งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

- ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องลานจัน ชั้น L สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2849 7500-30 ต่อ 31105, 31106, 31666, 31668 หรือโทร. 0 2849 7538 ,0 2849 7564 โทรสาร 0 2 849 7539 E-mail: su-pr@su.ac.th ดาวน์โหลดใบสมัคร www.photo.su.ac.th

poster | ENTRY FORM

 
  url: http://www.photo.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook