ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ... จากที่ประชุมสภา คณาจารย์


  1. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ (ร่าง) พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ...

2. ตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 
  url: http://www.su.ac.th/html_senate/senate.asp  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook