ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


แถลงการณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบยกเว้นความรับผิดในทุกกรณี


  มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 22 / 2556 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานที่ประชุม ออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบยกเว้นความรับผิดในทุกกรณี ทั้งนี้ ขอให้ร่วมลงชื่อคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ดังกล่าวได้ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรทั้ง 3 วิทยาเขต

**จุดลงชื่อร่วมคัดค้าน :

วังท่าพระ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศ.ศิลป์ พีระศรี มศก. วังท่าพระ กรุงเทพฯ

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มศก.วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บริเวณหอพักนักศึกษาทุกหลัง และที่อาคารบริหาร มศก. จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน บริเวณชั้น L มศก. ตลิ่งชัน

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook