ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มศก. เปิดตัวภาพวาด และอ่านแถลงการณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม


  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเปิดตัวภาพวาดเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอ่านคำแถลงการณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ณ ประตูแดง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook