ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอแสดงความยินดีกับนายวรวุฒ ขาวเงิน


  นายวรวุฒ ขาวเงิน รหัส 05530308 นักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลี วิชาโทนาฏยสังคีต ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาเกาหลี ระดับประเทศในรายการ Welcom to Korea ของสถานีโทรทัศน์ MBC ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 และได้รับรางวัลให้เดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2556

ปรากฏว่านายวรวุฒ ขาวเงิน ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2556 ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาเกาหลีระดับนานาชาติ ในรายการ Welcom to Korea ของสถานีโทรทัศน์ MBC ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2556 และได้รับทุนค่าเล่าเรียนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นเวลา 1 ปี


 
  url: http://www.arts.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook