ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557


  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557 เพื่อรำลึกเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและรำลึกถึงพระยาอนุมานราชธนปราชญ์แห่งสยาม ผู้อำนวยการ (อธิการบดี ) คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแบ่งประเภทของการประกวดเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. การประกวดหนังสือแปลดีเด่น คัดเลือกจากหนังสือแปลประเภทบันเทิงคดี รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท โดยกำหนดให้สำนักพิมพ์เสนอชื่อหนังสือแปลประเภทบันเทิงคดีที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2555 – 2556 ภายในเดือน พฤษภาคม 2557

2. การประกวดแปลเรื่องสั้น : เรื่องแปล “SIARAU RIVER” ของ Norsiah M.S. นักเขียนชาวบรูไน ผ็ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจำปี 1999

(ผู้ส่งงาน: นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสถาบัน)

3. การประกวดเขียนเรื่องสั้น : เขียนเรื่องสั้นเป็นภาษาไทย 1 เรื่อง โดต้องเป็นเรื่องสั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเรื่อง “หิโตปเทศ” ตอนที่ 1 ผูกมิตร ซึ่งแปลโดยเสฐียรโกเศศและนาคะประทีปผู้ส่งงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสถาบัน

(ผู้ส่งงาน: นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททุกสถาบัน)

สำหรับรางวัลการประกวด (ประเภทที่ 2 และ 3) แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท กำหนดส่งงาน (ประเภทที่ 2 และ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2557 โดยส่งเป็นรูปแบบไฟล์ .doc และ .pdf ได้ที่ e-mail: su-pr@su.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0 2849 7538, 0 2849 7564 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์su-pr@su.ac.th ดาว์นโหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.litcontest.su.ac.th

 
  url: http://www.litcontest.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook