ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล อัจฉราเจริญยิ่ง


  คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรพล อัจฉราเจริญยิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานออกแบบชุดตกแต่งสำหรับรถจักรยานยนต์ ในโครงการประกวดออกแบบชุดแต่งรถจักรยายนต์ยามาฮ่า รุ่นฟีโน่ "Finovative Trendy" Accessories Design Contest 2013 โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดโดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดร่วมนิตยสารไอดีไซน์
 
  url: http://www.decorate.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook