ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ม.ศิลปากร ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2556


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง “โอกาสมหาวิทยาลัยไทยใน ASEAN” โดย นายจตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมประชุมเสวนา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และรางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. ประจำปี ๒๕๕๖

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook