ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


พิธีเปิดงานนิทรรศการผลงานนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ PRIDE OF DEC ครั้งที่ 2


 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการผลงานนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ PRIDE OF DEC ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาเก่าและสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจในลักษณะงานสาขาวิชาชีพด้านการออกแบบแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันคณาจารย์ของคณะมัณฑนศิลป์ ผลงานที่จัดแสดงประกอบด้วยผลงานศิลปะและผลงานออกแบบในสาขางานจิตรกรรม ภาพถ่ายงานออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ งานโฆษณา งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผา งานออกแบบเครื่องประดับ และงานออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2556 เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
  url: http://www.decorate.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook