ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


เปิดสั่งจองพระพิฆเนศวร์


  กองกิจการนักศึกษา ได้จัดทำองค์พระพิฆเณศวร์ และเหรียญ เนื่องในวาระ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช ๒๕๕๖ เปิดให้สั่งจองแล้ว ได้ที่ งานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐๒ ๒๒๑ ๔๓๓ โทรสาร.๐๒ ๒๒๑ ๗๘๑๖ เพิ่มเติม  
  url: http://www.kongkit.su.ac.t  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook