ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอเชิญร่วมสัมมนา "ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยประเทศออสเตรเลีย : Endeavour Scholarships and fellowships"


  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติหรือ AEI ขอเชิญร่วมสัมมนา "ทุนศึกษาต่อและทุนวิจัยประเทศออสเตรเลีย : Endeavour Scholarships and fellowships" ในวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์เรียนรวม 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลทุน Endeavour Scholarships and fellowships ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อ หรือทำวิจัยระยะสั้น หรือศึกษาดูงานที่ออสเตรเลีย สอบถามที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน โทร.31788

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook