ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักศึกษาเภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลที่ 4 การประกวด "หมอยา Talent"


  นศภ.ธนวิทย์ มนัสฉัตรโสภณ 08520070 และ นศภ.วิชชุดา สุประเสริฐ 08520154 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน ได้เป็นตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการ ประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ดีเด่น "หมอยา talent" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคว้ารางวัลอันดับ 4 มาได้ โดยในการประกวดมีตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า 18 สถาบันทั่วประเทศจำนวน 25 ทีม เข้าร่วมในครั้งนี้


 
  url: http://www.pharm.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook